Zostań naszym Członkiem - Lubuska KASA

Idź do spisu treści

Menu główne:


Zgodnie ze STATUTEM LUBUSKIEJ SKOK, członkami Kasy mogą zostać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych będące członkami Lubuskiego Towarzystwa Edukacji Ekonomicznej i Spółdzielczości.

Warunkiem uzyskania członkostwa jest złożenie deklaracji pisemnej (dostępnej na stronie).  Decyzja o przyjęciu w poczet członków Kasy podejmowana jest przez Zarząd w formie uchwały.
Członek Lubuskiej SKOK wpłaca:
  • wpisowe - 20 zł,
  • wkład - 1 zł,
  • co najmniej jeden udział - 130 zł.

Wkład oraz udział stanowią własność członka, która jest zdeponowana na jego koncie. W przypadku wystąpienia członka z Lubuskiej SKOK ww. środki zostaną wypłacone zgodnie z postanowieniami Statutu Lubuskiej SKOK.

Formalności w procesie wstępowania do Spółdzielni są minimalne, a członkostwo uprawnia m.in. do:
 1. gromadzenia oszczędności w postaci wysoko i konkurencyjnie oprocentowanych lokat,
 2. zakładania rachunków rozliczeniowych,
 3. dokonywania przelewów,
 4. korzystania z oferty pożyczkowej,
 5. wybierania i bycia wybieranym do organów Kasy,
 6. czynnego uczestnictwa w życiu Kasy oraz zgłaszania wniosków związanych z jej działalnością.

W celu wstąpienia do Lubuskiego Towarzystwa Edukacji Ekonomicznej I Spółdzielczości należy złożyć deklarację członkowską i opłacić składkę roczną w wysokości 10 zł.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego