Ubezpieczenia - Lubuska KASA

Idź do spisu treści

Menu główne:


Lubuska SKOK pośredniczy w sprzedaży polis ubezpieczeniowych mieszkaniowych, komunikacyjnych i podróżnych.

Oferujemy również ubezpieczenia pożyczek, które zabezpieczają spłatę w przypadku np. nieszczęśliwych wypadków lub utraty pracy oraz innych nieprzewidzianych zdarzeń losowych.Ubezpieczenia Mieszkań i Domów Jednorodzinnych
Przedmiot ubezpieczenia:
 • mieszkanie lub dom jednorodzinny
 • stałe elementy wyposażenia (np.: drzwi, podłogi, wbudowane na stałe meble)
 • ruchomości domowe (np.: sprzęt elektroniczny, urządzenia domowe)
 • dom jednorodzinny w budowie
 • domek letniskowy, nagrobek, budynki gospodarcze, zewnętrzne elementy anteny satelitarnej lub kolektory słoneczne za pośrednictwem Infolinii Skokubezpieczenia24 lub w placówce SKOK
 • szyby od stłuczenia lub pęknięcia (okienne, drzwiowe, jak również płytę grzewczą)
 • odpowiedzialność cywilną Twoją i domowników (np. gdy Twoje dziecko przypadkiem stłucze szybę sąsiadowi)
 • siebie i domowników od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • ryzyko dewastacji mienia
Ogólne Warunki Ubezpieczeń Mieszkań i Domów Jednorodzinny


Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków "NNW"
Przedmiot ubezpieczenia:
 • trwałe inwalidztwo (MINI) lub uszczerbek na zdrowiu w NNW (MIDI lub MAXI)
 • śmierć ubezpieczonego w NNW
 • śmierć ubezpieczonego w wyniku NNW w ruchu komunikacyjnym
 • opcje dodatkowe, m.in. z tytułu:
 1. pobytu w szpitalu w wyniku NNW
 1. całkowitej niezdolności do pracy w NNW
 2. amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka
 3. odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym
Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW


Ubezpieczenie Komunikacyjne "Mój samochód"
Ubezpieczenie oferowane jest przy współpracy z MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA i obejmuje:
 • OC komunikacyjne
 • zieloną kartę (ochrona za granicą)
 • assistance
 • NNW
 • AC w wersji mini i maxi
 • ubezpieczenie szyb
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Komunikacyjnego


Ubezpieczenie Podróżne
Ubezpieczenie, które dotyczy zwrotu poniesionych nakładów finansowych z tytułu:
 • leczenia i transportu medycznego z pomocą assistance
 • następstwa nieszczęśliwych wypadków
 • utraty i uszkodzenia bagażu
 • odpowiedzialności cywilnej.
Szeroki zakres ubezpieczenia: 3 warianty – MINI, MIDI, MAXI
 • wysokie sumy ubezpieczenia – do 60 000 EURO
 • atrakcyjny pakiet „Pomoc w Podróży” gratis od operatora
 • ubezpieczenie dostępne dla każdego wyjeżdżającego za granicę bez względu na wiek
 • atrakcyjna składka płatna jednorazowo
 • dodatkowe zniżki przy ubezpieczeniu rodziny lub z tytułu członkostwa w SKOK
 • możliwość zawarcia ubezpieczenia nawet na okres 1 roku
 • minimum formalności
 • sprawna likwidacja roszczeń


Ubezpieczenie do pożyczek SUPERETAT
Rozwinięty wariant ubezpieczenia przeznaczony dla osób, które zaciągając pożyczkę chcą mieć pewność, że w razie zwolnienia z pracy otrzymają wsparcie w jej spłacie.
Ubezpieczenie gwarantuje:
 • składkę płatna jednorazowo „z góry”, brak ryzyka wygaśnięcia umowy, brak zmartwienia o terminowe opłacanie miesięcznych składek
 • solidne zabezpieczenie finansowe ubezpieczonego i jego rodziny
 • w przypadku kilkukrotnej utraty pracy w okresie ubezpieczenia umożliwia otrzymanie kilkukrotnej wypłaty świadczenia
 • jednorazową wypłatę świadczenia w wysokości równej sumie ubezpieczenia
 • w momencie zawierania umowy ubezpieczenia nie potrzeba żadnych zaświadczeń z zakładu pracy, umów o pracę, zaświadczeń z ZUS
 • szybką i sprawną likwidację roszczeń
Ogólne Warunki Ubezpieczenia SUPERETAT


Ubezpieczenie do pożyczek SUPERDUET
Ubezpieczenie chroni na wypadek zgonu w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Ponadto, ubezpieczony objęty jest ochroną na wtpadek pobytu w placówce leczniczej oraz całkowitej, trwałej niezdolności do pracy trwałej w następstwie nieszczęśliwego wypadku, zaistniałego w okresie ubezpieczenia. 
Ubezpieczenie gwarantuje:
 • zabezpieczenie pożyczkobiorcy i jego rodziny oraz poręczycieli przed skutkami nieszcęsliwego wypadku ubezpieczonego pożyczkobiorcy,
 • wypłatę świadczenia z tytułu całkowitej lub trwałej niezdolności do pracy w następstwie nieszczęśliwego wypadku,
 • stałą składka przez cały okres ochrony,
 • uproszczoną formuła zawarcia umowy ubezpieczeniowej,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia dla osób do 75 lat
 • dzienne świadczenie szpitalne
Ogólne Warunki Ubezpieczenia SUPERDUET


Ubezpieczenie do pożyczek PROMESA STANDARD
 • ubezpieczenie przeznaczone specjalnie dla członków SKOK zaciągających kredyty i pożyczki
 • ubezpieczenie ochronne, pozwalające na zabezpieczenie rodziny i poręczycieli, na wypadek śmierci pożyczkobiorcy
 • w razie śmierci pożyczkobiorcy niespłaconą część pożyczki pokrywa TU SKOK ŻYCIE S.A.
 • składka malejąca, płatna miesięcznie z ratami pożyczki
 • dla pożyczek do 100 tys. zł
 • ochrona przez cały okres pożyczki
 • bez badań lekarskich


  Ubezpieczenie do pożyczek PROMESA PREMIUM
 • ubezpieczenie przeznaczone specjalnie dla członków SKOK zaciągających kredyty i pożyczki
 • ubezpieczenie ochronne, pozwalające na zabezpieczenie rodziny i poręczycieli, na wypadek śmierci pożyczkobiorcy
 • w razie śmierci pożyczkobiorcy niespłaconą część pożyczki pokrywa TU SKOK ŻYCIE S.A.
 • składka jednorazowa
 • dla pożyczek do 100 tys. zł
 • ochrona przez cały okres pożyczki
 • bez badań lekarskich
Ogólne Warunki Ubezpieczenia PROMESA PREMIUM


Ubezpieczenie do pożyczek CHWILÓWKA
 • ubezpieczenie przeznaczone specjalnie dla członków SKOK posiadających Pożyczkę Chwilową
 • ubezpieczenie ochronne, pozwalające na zabezpieczenie rodziny, na wypadek śmierci pożyczkobiorcy
 • w razie śmierci pożyczkobiorcy pożyczka chwilowa zostaje spłacona przez TU SKOK ŻYCIE S.A.
 • ewentualną różnicę między wysokością pożyczki, a sumą ubezpieczenia otrzymuje osoba uposażona
 • składka jednorazowa
 • ochrona przez cały okres pożyczki
 • bez badań lekarskich
 • trzy warianty wysokości sumy ubezpieczenia: 500 zł, 1000 zł oraz 2000 zł
Ogólne Warunki Ubezpieczenia CHWILÓWKA


Ubezpieczenie do pożyczek LINEA
Ubezpieczenie zapewniające przejęcie przez ubezpieczyciela spłaty linii pożyczkowej po śmierci osoby, która z niej korzystała.
 • ubezpieczenie pokrywa wysokość zadłużenia ubezpieczonego względem SKOK
 • rodzina otrzymuje świadczenie, w wysokości kwoty pozostałej po spłacie zobowiązania wobec SKOK
 • wysokość wypłacanego świadczenia uzależniona jest od wieku ubezpieczonego na dzień jego śmierci (np. do 65 lat – 100% sumy ubezpieczenia)

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego