Reklamacje - Lubuska KASA

Idź do spisu treści

Menu główne:


Reklamacje związane z obsługą klientów Lubuskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej należy składać na piśmie w Oddziałach albo przesłać na adres Centrali:

Lubuska SKOK
al. Wojska Polskiego 90 e
65-762 Zielona Góra


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego