Podstawy prawne działalności - Lubuska KASA

Idź do spisu treści

Menu główne:


Podstawą prawną działalności Lubuskiej SKOK jest Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. 2012 poz. 855 ), Ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. 2003 Nr 188, poz. 1848 ze zm.) oraz Statut Lubuskiej SKOK.

Z dniem 27 października 2012 r., Lubuska SKOK, podobnie jak pozostałe spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe (SKOK–i), została objęta państwowym nadzorem, sprawowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF).

Zgodnie z treścią art. 3 Ustawy z dnia 16.11.2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, Lubuska SKOK współpracuje z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej (GIIF), którego zadaniem jest uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie oraz analizowanie informacji o transakcjach uzyskiwanych od instytucji zobowiązanych.

Na podstawie przepisu art. 105 ust. 4 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 140, pozycja 939 ze zm.) Lubuska SKOK współpracuje z Biurem Informacji Kredytowej S.A. (BIK), które wspomaga pojdejmowanie decyzji kredytowych. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego