Nasza historia - Lubuska KASA

Idź do spisu treści

Menu główne:


   Lubuska SKOK powstała 13 kwietnia 1994r., kiedy to odbyło się Zebranie Założycieli (wg listy obecności członków założycieli 20 osób) Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Zielonej Górze (dawna nazwa Lubuskiej SKOK). Podczas zebrania członkowie założyciele przyjęli i podpisali statut SKOK.

Zgodnie z zapisami Statutu:
  1. wpisowe wynosiło 50.000 zł,
  2. wysokość jednego udziału 100.000 zł,
  3. comiesięczna wpłata wkładów członkowskich wynosiła co najmniej 3% miesięcznego wynagrodzenia brutto. 24 kwietnia 2005 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym wybrano:
    • wiceprzewodniczącego, sekretarza i skarbnika Rady Nadzorczej,
    • członków Zarządu,
    • członków Komisji Kredytowej.

Pierwszy skład organów przedstawiał się następująco:

Rada Nadzorcza:
   • Maria Mazgajska - przewodnicząca,
   • Regina Lewandowska - wiceprzewodnicząca,
   • Dobrochna Bułynko - sekretarz,
   • Urszula Przybyła - Skarbnik,
   • Elżbieta Kurjańska - członek,
   • Ewa Woźniak - członek,
   • Zofia Malinowska - członek.
Wszystkie członkinie Rady należały do grona założycieli SKOK.

Zarząd:
   • Elżbieta Jaroszewicz,
   • Andrzej Kudynowski,
   • Janina Rujna.

Komisja Kredytowa:
    • Elżbieta Włodek,
    • Małgorzata Kudynowska,
    • Barbara Sudnik,
    • Leokadia Radczyc.

     W dniu 27.04.1994r. Zarząd SKOK Pracowników Oświaty i Wychowania w Zielonej Górze, złożył w Sądzie Rejestrowym w Zielonej Górze wniosek o zarejestrowanie spółdzielni. Postanowieniem z dnia 30.06.1994r. Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Gospodarczy wpisał Lubuską SKOK do rejestru Spółdzielni. Pierwsza Siedziba Spółdzielni mieściła się na ul. Lisowskiego 5, w Zielonej Górze (budynek Solidarności) , gdzie do dziś funkcjonuje Punkt Kasowy. W grudniu 1994 roku, Lubuska SKOK została przyjęta w poczet członków Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościow-Kredytowej. Ideą powołania Spółdzielni była pomoc finansowa członkom oraz motywowanie do oszczędzania. Usługi pożyczkowe są więc dostępne dla osób, które mają ograniczony dostęp do kredytu bankowego - stąd samopomocowy charakter Kasy. Depozyty zaś są oprocentowane korzystniej niż w bankach.
     Członkowie Założyciele wskazali, że najwyższym celem Lubuskiej SKOK jest DOBRO CZŁONKÓW. Na początku swej działalności Kasa działała na terenie Zielonej Góry wśród pracowników instytucji oświatowych i wychowawczych. Uchwałą nr l/95 Zebrania Przedstawicieli z dnia 24.09.1995r. dokonano zmian w Statucie w wyniku, których rozszerzono terytorialny zakres działania Kasy na teren całego województwa zielonogórskiego, zaś uchwałą nr 5/98 Zebrania Przedstawicieli z dnia 18.03.1998r. zatwierdzono m.in. rozszerzenie zakresu działania Kasy na terytorium całego kraju.
     W roku 1998 - na mocy Uchwały nr 4/98 Zebrania Przedstawicieli - SKOK Pracowników Oświaty i Wychowania zmieniła nazwę na Lubuska SKOK.

  Dalsze lata to dynamiczny rozwój Lubuskiej SKOK:
    • w 2000 r., nastąpiło połączenie Lubuskiej SKOK z SKOK PKP Zakładu Taboru Czerwieńsk i w ten sposób powstał Oddział I,
    • w 2001 r., Zarząd SKOK otworzył Oddział II w Nowej Soli,
    • w roku 2002 powstaje Oddział III w Żarach,
    • w roku 2003 Zarząd Lubuskiej SKOK postanawia uruchomić Oddział IV w Świebodzinie,
    • w roku 2006 otwarto oddział w Sulechowie a w 2007 roku punkt kasowy w Skwierzynie.

  W kolejnych latach naszej działalności połączyliśmy się z dwoma Spółdzielniami:
     • w 2004 roku ze SKOK w EC Gorzów Wlkp.,
     • w 2005 roku ze SKOK Oświata Gorzów Wlkp.

      Dziś Spółdzielnia liczy niecałe 5 000 członków, a jej aktywa prawie 12 000 000 zł. Pragniemy oferować Państwu produkty o najwyższej jakości, w krótkim czasie i przy minimum formalności. Aby sprostać wysokim wymaganiom naszych Członków, utrzymujemy oprocentowanie depozytów powyżej średniej rynkowej przy jednoczesnym nie zawyżonym koszcie pożyczek. Realizując nasze statutowe działania kierujemy się zasadą indywidualnego traktowania naszych Członków. Pracownicy Lubuskiej SKOK z pełnym zaangażowaniem doradzają klientom przy wyborze usług. 

     
     
    Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego