SZANOWNI PAŃSTWO

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 31 października 2017 r. Lubuska Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa w Zielonej Górze (SKOK Lubuska) zostanie przejęta przez Bank Spółdzielczy we Wschowie. Przejęcie nastąpi na podstawie, ogłoszonej dnia 2 października 2017 roku, decyzji Komisji Nadzoru Finansowego.

Z dniem przejęcia Bank Spółdzielczy we Wschowie wchodzi we wszystkie prawa i obowiązki kasy przejmowanej.

W wyniku powyższej decyzji Komisji od 31 października 2017 r. członkowie SKOK Lubuska staną się klientami Banku Spółdzielczego we Wschowie.

Od tego dnia zyskają Państwo dostęp do pełnej oferty produktów i usług Banku Spółdzielczego we Wschowie oraz sieci placówek i bankomatów w Polsce, a także do nowoczesnego serwisu bankowości elektronicznej oraz platformy walutowej.

Informacje dotyczące Banku Spółdzielczego we Wschowie i szczegóły oferty znaleźć można na stronie http://www.bswschowa.pl/.

Materiały informacyjne na temat serwisu bankowości elektronicznej dostępne są na stronie

http://www.bswschowa.pl/instrukcje-bankowosci-internetowej

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 18 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji środki zgromadzone w kasie pozostają objęte ochroną gwarancyjną do wysokości równowartości w złotych 100 000 euro - w całości.

Odpowiedzi na pytania związane z procesem przejęcia oraz obsługą produktów uzyskają Państwo pod numerami telefonów: 68 455 43 86, 68 329 79 46 lub 65 540 87 51 (opłata zgodna z taryfą operatora).

Dodatkowe informacje na stronie http://www.bswschowa.pl/